dr Małgorzata Bonikowska

Politolog, europeista

Prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych (www.csm.org.pl) – jednego z najstarszych polskich think tanków specjalizujących się w sprawach zagranicznych. Współzałożycielka i prezes ośrodka THINKTANK (www.think-tank.pl) wykładowca akademicki, adiunkt w Akademii Finansów i Biznesu Vistula, szefowa Katedry Yunusa na uczelni Korczaka. Studiowała w Polsce i Francji (Sorbona), ukończyła dwie szkoły doktoranckie (w Polsce i UE) oraz studia specjalistyczne na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku (nauki polityczne i stosunki międzynarodowe, stypendium Fulbrighta).

W latach 1995–1998 pracowała w TVP jako dziennikarz w publicystyce krajowej i międzynarodowej. W 1998 została dyrektorem Centrum Informacji Europejskiej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, tworząc m.in. sieć regionalnych centrów oraz rządowy Program Informowania Społeczeństwa o UE. W okresie 2001-2007 roku była ekspertem a potem szefem Programu Informacji i Komunikacji Komisji Europejskiej – najpierw w Polsce a później w Bułgarii. W latach 2007-2016 pracowała dla rządowego Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jako doradca do spraw unijnych. Jest autorem ponad 150 publikacji, prowadzi działalność dydaktyczną i naukową. Komentuje sprawy europejskie i międzynarodowe w mediach polskich i zagranicznych.