dr Magdalena Wanot-Miśtura

Fundacja Języka Polskiego, Uniwersytet Warszawski

dr Magdalena Wanot-Miśtura – językoznawca na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Laboratorium Efektywnej Komunikacji Uniwersytetu Warszawskiego, opiekun Koła Naukowego Prostego Języka na Uniwersytetu Warszawskiego, prezes Fundacji Języka Polskiego. Współredaktor „Encyklopedii prostej polszczyzny”. Wspomaga ekspercko procesy upraszczania komunikacji w administracji publicznej i biznesie.