dr Łukasz Nowakowski

Wiceprezes Fundacji Enea, Kierownik Biura Relacji z Otoczeniem ENEA S.A.

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce. Absolwent studiów Executive MBA organizowanych przez GFKM i Uniwersytet Gdański, walidowanych przez RSM Erasmus University w Rotterdamie. Ukończył także studia magisterskie na UW oraz SGGW.

Ekspert z zakresu ESG, rynków paliwowych, nowych technologii, polityki bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Od roku 2020 związany zawodowo ze Spółką Enea S.A., w której jako Kierownik Biura Relacji z Otoczeniem zarządza m.in. procesami raportowania ESG w ramach całej Grupie Kapitałowej. W przeszłości związany zawodowo z Grupą LOTOS oraz GK ARP. Pracował także na stanowisku asystenta, a następnie adiunkta na Wydziale Nauk Społecznych i Administracji w Wyższej Szkole Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie. Autor lub współautor wielu ekspertyz, książek oraz publikacji naukowych, obejmujących w sposób szczególny tematykę energetyki, geopolityki, bezpieczeństwa i innowacyjności, stanowiących od lat główne obszary jego zainteresowań naukowych oraz zawodowych.