prof. Łukasz Hardt

Profesor
Uniwersytet Warszawski

Profesor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, członek Rady Polityki Pieniężnej
w latach 2016-2022, kierownik Katedry Ekonomii Politycznej na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,
przewodniczący Rady Nadzorczej ZUS.