Lucian Ioan Rus

Sekretarz Stanu, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Turystyki Rumunii

Jako sekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Turystyki Lucian Ioan Rus jest dumny z tego, że wykorzystuje swoją wiedzę w realizacji projektów na rzecz inwestycji zagranicznych oraz małych i średnich przedsiębiorstw w Rumunii.

Koordynuje również kontakty z parlamentem rumuńskim, angażując się i uczestnicząc praktycznie we wszystkich działaniach Ministerstwa Przedsiębiorczości i Turystyki.

Przed objęciem obecnego stanowiska Lucian Rus przez ponad dwadzieścia lat z powodzeniem zakładał i prowadził własne firmy rolnicze i gazownicze, odgrywając znaczącą rolę w krajobrazie gospodarczym kraju.

Dzięki bogatemu i zróżnicowanemu wykształceniu Lucian Rus uzyskał tytuł licencjata prawa, co było korzystne dla jego kariery zawodowej i politycznej. Kierując się miłością do swojego kraju, aktywnie uczestniczył w rozwiązywaniu problemów społecznych.

Jako Sekretarz Stanu Lucian Rus jest zdeterminowany, by zwiększyć liczbę i jakość rumuńskich przedsiębiorstw oraz uczynić kraj bardziej atrakcyjnym dla zagranicznych inwestorów.