Leszek Wiwała

Prezes, Dyrektor Generalny POPiHN

Leszek Wiwała ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Odbył także studia w Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego UW. Po studiach pracował w kancelarii radcowskiej. Później swoją aktywność zawodową skoncentrował w branży spirytusowej. W roku 2006 został dyrektorem zarządzającym Krajowej Rady Przetwórstwa Spirytusu; w roku 2009 – prezesem Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy. W roku 2018 otworzył własną firmę doradczą. Prezesem i dyrektorem generalnym Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego jest od czerwca 2019 roku.