Leszek Skop

Prezes zarządu PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Karierę zawodową rozpoczął w 1993 r. w Grupie Azur Polska (obecnie Grupa AXA), gdzie tworzył i rozwijał struktury kolejnych firm w ramach Grupy. Następnie pełnił funkcję członka zarządu i dyrektora finansowego w Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu finansami i operacjami. Zajmował się również złożonymi aspektami technicznymi z zakresu tworzenia i zarządzania produktami ubezpieczeniowymi.
Od 2016 r. zajmował stanowisko członka zarządu PKO Ubezpieczenia i nadzorował obszary finansów, aktuariatu, IT, administracji oraz operacji spółek. W sierpniu 2021 r. został powołany na stanowisko prezesa zarządu PKO Ubezpieczenia.
Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył również kursy biznesowe w Ecole Superieure de Commerce w Tours we Francji.