Ksenia Wójcik-Karasiewicz

Dyrektor Biura Zarządzania Obsługą Beneficjenta, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Ksenia Wójcik-Karasiewicz zawodowo przez lata była związana z bankowością oraz rynkiem kapitałowym. Pracowała dla Citigroup realizując procesy związane z wyceną funduszy inwestycyjnych, w tym również migrowała te procesy do Polski. Zajmowała się inwestycjami na rynku instrumentów dłużnych w towarzystwie funduszy inwestycyjnych oraz realizowała projekty pozyskania finansowania dla przedsiębiorstw w domu maklerskim.

W Narodowym Centrum Badań i Rozwoju odpowiadała za nadzór i współpracę z międzynarodowymi funduszami venture capital inwestującymi w młode i innowacyjne przedsiębiorstwa, a obecnie pełni obowiązki Dyrektora Biura Zarządzania Obsługą Beneficjenta, realizując zadania z zakresu obsługi finansowej i merytorycznej umów o dofinansowanie dla projektów i przedsięwzięć zawartych przez Centrum.

Absolwentka ekonomii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania innowacjami w Szkole Głównej Handlowej.