Krzysztof Szczucki

Prezes Rządowego Centrum Legislacji

Doktor habilitowany, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Biurze Analiz Sejmowych, Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Kancelarii Prezydenta RP. Badania naukowe prowadził w Wielkiej Brytanii, Austrii, USA, Niemczech, Japonii. Specjalizuje się w prawie karnym materialnym, filozofii prawa karnego oraz prawie konstytucyjnym.