Krzysztof Szczerski

Stały Przedstawiciel Polski przy ONZ
Misja Polski przy ONZ

Urodził się w 1973 r. w Krakowie. W 1997 r. uzyskał tytuł magistra politologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w 2001 r. stopień doktora w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. W 2010 r. uzyskał habilitację na podstawie rozprawy Dynamika systemu europejskiego, za którą otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów. W 2018 r. uzyskał tytuł profesora nauk społecznych. Od 2000 r. jest akademicko związany z Uniwersytetem Jagiellońskim.
Był dwukrotnie wicedyrektorem Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ.
W latach 2008-2009 był wykładowcą Krajowej Szkoły Administracji Publicznej a w ostatnich latach także w Akademii Dyplomatycznej MSZ. Od 2013 r. jest profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest członkiem Rady Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych oraz Rady Instytutu Europy Środkowej.

W latach 2007-2008 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a następnie w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Był członkiem Rady Służby Cywilnej przy Prezesie rady Ministrów (2009-2010) i posłem na Sejm RP (2011-2015). W styczniu 2015 r. został przedstawicielem polskiego parlamentu w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Od 2015 r. był sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta RP, od 2017 r. pełnił funkcję Szefa Gabinetu Prezydenta RP,
a następnie Szefa Biura Polityki Międzynarodowej w KPRP. W 2021 r. objął urząd stałego przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku.