Krzysztof Delikat

G2A Arena

Odpowiada za merytoryczną i organizacyjną stronę kongresów i konferencji w G2A Arena Centrum Kongresowo Wystawienniczym Województwa Podkarpackiego. Od początku kariery zawodowej działa na styku biznesu i sektora pozarządowego. W latach 2017-2019 działał w sektorze Ekonomii Społecznej, poprzez doradztwo biznesowe oraz wsparcie przedsiębiorstw społecznych w projekcie „Nawigator” (PROWES). Jako dyrektor Estrady Rzeszowskiej, organizator Europejskiego Stadionu Kultury w latach 2012-2014, realizowanego w ramach projektu „Wschód Kultury”, którego założeniem jest budowanie mostów współpracy kulturalnej Polski oraz krajów „Partnerstwa Wschodniego” Unii Europejskiej. Współzałożyciel Rzeszowskiego Inkubatora Kultury inicjującego aktywność lokalnej społeczności w obszarze oddolnych inicjatyw kulturalnych.