prof. dr hab. Krystyna Romaniszyn

Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagielońskiego

Pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagielońskiego na stanowisku profesora zwyczajnego. Jej główne zainteresowania badawcze dotyczą socjologii migracji i antropologii gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki konsumpcji (i konsumpcjonizmu). Jest autorką pod 100 publikacji z tego zakresu w tym kilku książek, najważniejsze to: "Krótki wykład o utowarowieniu" (2015); "Nowa droga do zniewolenia? O życiu w społeczeństwie konsumpcyjnym" (2011); "Rzecz o pracy i konsumpcji" (2007); Kulturowe implikacje migracji międzynarodowych" (2003). Obecnie jest członkinią (drugą kadencję) Komitetu Badań nad Migracjami PAN.