dr inż. Katarzyna Jodko-Piórecka

Koordynatorka Grupy Badawczej Łukasiewicza Zrównoważona Gospodarka i Energia Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”

Inżynier i naukowiec z ponad 10-letnim doświadczeniem w prowadzeniu interdyscyplinarnych projektów badawczo-rozwojowych z zakresu chemii fizycznej, chemii medycznej i nanotechnologii. Pracownik naukowy Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Prawie 5 lat spędziła za granicą realizując projekty w prestiżowych ośrodkach badawczych (McGill University w Kanadzie, University of Oxford, University of Southern Denmark, Vrije Universiteit Brussel).

Wspiera współpracę nauki z biznesem. W Sieci Badawczej Łukasiewicz koordynuje prace Grupy Badawczej Łukasiewicza Zrównoważona Gospodarka i Energia, zrzeszającej przedstawicieli 23 Instytutów Łukasiewicza. Wspiera współpracę z ekspertami branżowymi i budowę konsorcjów projektowych. Identyfikuje nowe perspektywiczne kierunki rozwoju i zarządza agendą badawczą w obszarze Zrównoważonej Gospodarki i Energii.