Katarzyna Iwona Bielik

Ekspert, Słowacja

Urodziła się w Lublinie, Polska. Ukończyła Uniwersytet T. Szewczenko w Kijowie na wydziale Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych. Od 1989 mieszka, pracuje i działa w Żylinie na Słowacji. Po długoletniej pracy w firmach handlowych w Polsce i na Słowacji w latach 2004-2012 była Kierownikiem Wydziału Zagranicznego Słowackiej Izby Handlowo Przemysłowej w Żylinie, Dyrektorem Słowacko-Polskiej Izby Handlowej oraz Menedżerem ds. projektów UE i rozwojowych Slovak Aid. Od 2012 roku prowadzi własną działalność polegającą na pełnej obsłudze polskich firm, sieci handlowych na Słowacji i w Czechach, świadczy usługi konsultingowe. Jest prezesem honorowym Słowacko-Polskiego Stowarzyszenia Handlu i Inwestycji Pro Polonia, członkiem Słowackiej Asocjacji Tłumaczy / SAPT/ oraz Prezesem Stowarzyszenia Polonus w Żylinie. Komunikuje w j. słowackim/czeskim, rosyjskim, angielskim.