Katarzyna Dziwulska

Dyrektor Pionu Strategii i Transformacji Cyfrowej w PKO Banku Polskim

Posiada bogate i wieloletnie doświadczenie w bankowości. Jest skutecznym menadżerem, zarządzającym złożonymi strukturami organizacyjnymi i kluczowymi projektami.

Katarzyna Dziwulska odpowiada za proces budowy i realizacji strategii PKO Banku Polskiego, rozwijając m.in. transformację cyfrową, dążąc do maksymalizacji pozycji banku jako firmy technologicznej przyjaznej zarówno klientom, jak i pracownikom. Innowacyjne procesy banku, które nadzoruje obejmują również obszar budowy i rozwoju Otwartej Bankowości, z efektywną analizą danych oraz sprawnymi kanałami cyfrowymi, a także współpracy ze środowiskiem start-up'ów, w tym program akceleracyjny „Let's Fintech with PKO Bank Polski”, którym zarządza.

W latach 2013 - 2022 związana była z Alior Bankiem, gdzie kierowała m.in. największą jednostką biznesową - Pionem Sprzedaży Produktów Detalicznych. Z powodzeniem realizowała strategię sprzedaży i wyznaczone cele, a w czasie globalnej pandemii trafnie identyfikowała zagrożenia i zarządzała procesem zmiany.

Katarzyna Dziwulska kierowała także oddziałem T-Mobile Usługi Bankowe. Sukcesem zakończył się innowacyjny na skalę światową projekt, który wówczas nadzorowała - alias banku i telekomu. W tym czasie odpowiedzialna była również za przygotowanie, wdrożenie i stosowanie rozbudowanego monitoringu realizacji strategii sprzedaży oraz innych projektów strategicznych.

W latach 2001 - 2012 związana była z Citi Bankiem Handlowym, gdzie sprawując różne funkcje odpowiadała za sprzedaż.

Ekspercką wiedzą oraz doświadczeniami w obszarze planowania i realizacji strategii rozwoju banku, budowania kompetencji cyfrowych w sprzedaży a także ograniczania ryzyka operacyjnego i zwiększania efektywność działań banku, Katarzyna Dziwulska dzieli się uczestnicząc w różnego rodzaju komitetach i radach.