Karol Wolff

Dyrektor Biura Strategii i Projektów Strategicznych PKN ORLEN