prof. Justin Yifu Lin

Ekonomista Uniwersytetu Pekińskiego, twórca koncepcji nowej ekonomii strukturalnej

Justin Yifu LIN jest dziekanem Instytutu Nowej Ekonomii Strukturalnej oraz Instytutu Współpracy i Rozwoju Południe-Południe; ponadto pełni funkcję Honorowego Dziekana Narodowej Szkoły Rozwoju na Uniwersytecie Pekińskim. W latach 2008-2012 był wiceprezesem i głównym ekonomistą Banku Światowego. Jest autorem ponad 30 książek, w tym Beating the Odd: Jump-starting Developing Countries, Going Beyond Aid, The Quest for Prosperity, New Structural Economics oraz Demystifying the Chinese Economy.

W 1986 roku uzyskał doktorat z ekonomii na Uniwersytecie w Chicago. Jest członkiem korespondentem Brytyjskiej Akademii i Akademii Nauk dl Krajów Rozwijających Się. Otrzymał tytuły doktora honoris causa Universite D'Auvergne, Fordham University, Nottingham University, City University of Hong Kong, London School of Economics, Hong Kong University of Science and Technology, University of British Colombia, Katholieke Universiteit Leuven, Open University of Hong Kong oraz Uniwersytetu Nauki i Technologii w Makau.