Józef Maria Ruszar

Dyrektor Instytutu Literatury

Józef Maria Ruszar, doktor habilitowany nauk humanistycznych, dyrektor Instytutu Literatury; redaktor naczelny Kwartalnika Kulturalnego „Nowy Napis”, krytyk literacki, historyk literatury i wydawca; w latach 2008-2010 dyrektor departamentu komunikacji społecznej w Narodowym Banku Polskim, od 2016 adiunkt w Akademii Ignatianum w Krakowie (Instytut Dziennikarstwa).

Od 2004 roku organizuje konferencje naukowe pod nazwą Warsztaty Herbertowskie i wydaje serię Biblioteka Pana Cogito (ponad 65 tomów do roku 2022). Jest autorem książek: Stróż brata swego. Zasada odpowiedzialności w liryce Zbigniewa Herberta (2004); Słońce republiki. Cywilizacja rzymska w twórczości Z. Herberta (2014); Wytarty profil rzymskich monet. Ekonomia jako temat literacki (2016); Mane, tekel, fares. Obrazy Boga w twórczości Tadeusza Różewicza (2019); Zapasy ze światem. Esej o życiu pisarzy w czasach pierwszych sekretarzy (2020). W latach 2016–2019 był kierownikiem grantu NPRH „Obrazy Boga, człowieka i świata w literaturze polskiej XX wieku”.