dr hab. Joanna Kulczycka

Ekspert

Prof. AGH – prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju Wydziału Zarządzania AGH oraz kierownik Zakładu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Polskiej Akademii Nauk. Autor ponad 250 publikacji.

Uczestnik licznych komisji i rad w UE i kraju, m.in.:

· UNEP Resource Panel (2020-2024)

· Grupy Operacyjnej EIP Raw Material Komisji Europejskiej od 2017 r.

· Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN (2016-2020, 2021-2024).

· Państwowej Rady Ochrony Środowiska (2021-2026)

Organizator wielu konferencji i warsztatów w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym i wykorzystania metody oceny cyklu życia do analiz wpływu na środowisko procesów i produktów. W 2009 r. otrzymała nagrodę III stopnia za wybitne krajowe osiągnięcia naukowo-techniczne - Prezes Rady Ministrów. Ma też dyplom - Dyrektora Górniczego I stopnia (2006), nadanego przez Minister Gospodarki, odznakę honorową za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej nr 1761 (2011) - Minister Środowiska raz Medal Komisji Edukacji Narodowej (2017), a także odznakę Honoris Gratia od Prezydenta Miasta Krakowa. Od 2013 r jest Prezesem zarządu Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu (Krajowego Klastera Kluczowego) oraz dyrektorem biura Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji – wirtualnego instytutu wspierające współpracę nauki i biznesu.