Janusz Szewczuk

Ekspert Związku Miast Polskich

Od 1990 roku związany z samorządem terytorialnym i zagadnieniami rozwoju lokalnego. Członek Zarządu Miasta Szczecina, prezes Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego Gmin, dyrektor ds spraw rozwoju w Programie US AID Local Government Partnership, afiliowany pracownik badawczy Center for Urban Development Studies (CUDS) Harvard University’s Graduate School of Design, międzynarodowy specjalista ds lokalnego rozwoju gospodarczego Banku Światowego, kierownik projektów Polskiej Pomocy Zagranicznej, specjalista ds rozwoju gospodarczego Związku Miast Polskich. Uczestniczył we wdrażaniu wielu nowych instrumentów i mechanizmów w zarządzaniu rozwojem lokalnym w Polsce i innych krajach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej. Aktualnie jako doradca strategiczny ZMP uczestniczy w realizacji Programu Rozwój Lokalny adresowanego do 255 miast z najtrudniejszą sytuacją społeczno-gospodarczą i pilotażowego programu Centrum Wsparcia Doradczego oferującego wsparcie współdziałania małych miast i samorządów wiejskich z obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją. Koordynator programowy Monitora Rozwoju Lokalnego, unikalnego systemu informacyjnego wspierającego zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym w Polsce. Honorowy obywatel Tbilisi.