Janusz Fic

Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej -Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego Sp. zo.o.

Janusz Fic Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej -Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – Zarządzanie i Marketing (1994) oraz Executive Master of Business Administration Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (2015).

Pełni funkcję Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (od 2004).

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży komunalnej, z którą związany jest od 1999 r. W 2009 r. uzyskał certyfikat Ministerstwa Środowiska na pełnienie funkcji Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (Measure Autorising Officer – MAO). Posiada certyfikat Ministra Skarbu Państwa na pełnienie funkcji członka w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Aktualnie pełni funkcje:

- Przewodniczącego Rady Uczelni Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie;

- Przewodniczącego Rady Nadzorczej CDS Sp. z o.o. w Krośnie;

- Członka Rady Nadzorczej Remondis KROeko Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie.

Prelegent na licznych konferencjach poświęconych branży komunalnej, specjalizujący się w tematyce gospodarki o obiegu zamkniętym oraz transformacji ciepłowniczej.

Uhonorowany tytułem Dyrektora Roku 2021 Zakładu Oczyszczania Miasta