Janusz Cieszyński

Sekretarz Stanu, pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa, KPRM

Menedżer z dużym doświadczeniem w dziedzinie spraw cyfrowych. W latach 2018-2020 pełnił funkcję wiceministra zdrowia i odpowiadał za informatyzację sektora ochrony zdrowia, w tym nadzór nad Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. W tym okresie z sukcesem zrealizowano takie projekty jak Konto Internetowe Pacjenta, e-recepty i e-skierowania.
Pracował również jako doradca premiera Mateusza Morawieckiego w Ministerstwie Rozwoju i Ministerstwie Finansów, a w latach 2016-2017 kierował Departamentem Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju.
Ponadto prowadził firmę zajmującą się doradztwem biznesowym i prawnym dla przedsiębiorców z sektora MŚP, a w latach 2009-2014 pracował również w wiodącej firmie telekomunikacyjnej.
w latach 2020–2021 wiceprezydent Chełma odpowiedzialny za proces cyfryzacji urzędu miasta.
Sekretarz Stanu ds. Cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wykonuje zadania określone przez ministra właściwego do spraw informatyzacji oraz koordynuje realizację działań administracji rządowej i informatyzacji.
Jako Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa koordynuje działania i politykę rządu w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej.