Jan Mazurkiewicz

Wiceprezes ds. Korporacyjnych Enei Wytwarzanie.

Jan Mazurkiewicz, ur. 16.07.1956 r., absolwent Wydziału Ekonomii Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, obecnie Szkoły Głównej Handlowej. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami i organizacjami. Jako członek zarządu koordynuje całokształt działalności korporacyjnej, kieruje procesami nadzoru właścicielskiego, obiegu dokumentów oraz szeroko rozumianej polityki Compliance. Jako wiceprezes zarządu ds. korporacyjnych odpowiada za utrzymanie wysokiej jakości pracy spółki, poprzez pozyskiwanie, między innymi, certyfikatów jakości ISO. W trakcie kariery zawodowej zasiadał w zarządach kilku spółek w roli prezesa. Funkcję wiceprezesa zarządu Enei Wytwarzanie piastuje od 2017 roku.