Jakub Dubik

Wiolonczelista

Ukończył z wyróżnieniem Uniwersytet Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie profesora Tomasza Strahla. W swoim dorobku artystycznym ma koncerty w takich salach jak: Weill Hall w Carnegie Hall w Nowym Jorku, Chamber Music Hall w Filharmonii Berlińskiej, Brahms Saal w Musikverein we Wiedniu, Studio Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego w Warszawie, Europejskie Centrum Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. Wiolonczelista jest laureatem wielu nagród na międzynarodowych konkursach w Nowym Jorku, Berlinie, Ljubljanie, Wiedniu, Warszawie, Poznaniu. Jest współtwórcą duetu Cello Brothers, w ramach którego komponuje i wykonuje autorskie kompozycje, łącząc muzykę klasyczną z muzyką elektroniczną.

Jakub Dubik także jest pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym Banku Talentów. To bardzo cenna inicjatywa umożliwiająca uzdolnionym, młodym instrumentalistom z całej Polski odbycie bezpłatnych lekcji mistrzowskich z wybitnymi muzykami, profesorami akademii muzycznych.