Jacek Piechota

Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej

· prezes Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej – wiodącej organizacji polsko – ukraińskiego biznesu

· założyciel i prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia „Europa-Północ-Wschód” organizatora Baltic Business Forum – corocznego międzynarodowego forum gospodarczego w Świnoujściu, poświęconego współpracy w regionie Adriatyk – Bałtyk – Morze Czarne (z udziałem Ukrainy i Turcji) oraz Forum Transportu Intermodalnego Fracht

· Od 2001 do 2005 roku kierował i współkierował resortem gospodarki w rządzie RP. W rządzie Leszka Millera był ministrem gospodarki, w rządzie Marka Belki - ministrem gospodarki i pracy. Odpowiadał m.in. za współpracę gospodarczą z zagranicą, rozwój regionalny, turystykę, za bezpieczeństwo energetyczne, restrukturyzację górnictwa, hutnictwa i przemysłu zbrojeniowego, za tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i absorpcji środków unijnych. Negocjował z Komisją Europejską warunki akcesji Polski do UE w obszarze polityki konkurencji, stał na czele zespołów negocjujących programy offsetowe m.in. z Lockheed Martin.

· Poseł na Sejm RP (1985-2007) – przewodniczył m.in. komisjom rozwoju przedsiębiorczości, małych i średnich przedsiębiorstw