Ireneusz Merchel

Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Absolwent Politechniki Gdańskiej na Wydziale Budownictwa Lądowego oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Na Politechnice Radomskiej ukończył Zarządzanie Spółkami Kapitałowymi w transporcie. Pracę zawodową na kolei rozpoczął w latach 70-tych, zdobywając doświadczenie na kolejnych stanowiskach. W latach 1998-2016 dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Olsztynie. Od marca 2016 r. pełni funkcję prezesa Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Odpowiada za realizację największego w historii programu modernizacji linii kolejowych, obejmującego prawie 240 projektów o łącznej wartości prawie 77 mld zł.