Dr Ireneusz Bil

Przedstawiciel Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier” oraz „Global Empowerment Mission”

Urodzony w 1973 r., Ireneusz Bil jest z wykształcenia specjalistą w dziedzinie ekonomii energii, koncentrującym się na zagadnieniach związanych z liberalizacją i regulacją rynków energetycznych oraz międzynarodową polityką bezpieczeństwa. Jego praktyka obejmuje współpracę z organizacjami międzynarodowymi, biznesem, rządami państw, fundacjami, korporacjami międzynarodowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie strategii biznesowej, kompleksowego planowania energetycznego, handlu i polityki publicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów z udziałem ukraińskiego sektora publicznego i pozarządowego, promujących rozwój gospodarczy i integrację europejską.

Wcześniej pracował w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego i Kancelarii Prezydenta RP, m.in. jako Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej oraz w Biurze Prezydenta RP ds. Współpracy Międzynarodowej oraz w Biurze Prezydenta RP ds. Integracji Europejskiej. W tym charakterze przyczynił się do negocjacji członkostwa Polski w NATO i Unii Europejskiej. Równolegle do pracy w administracji publicznej Ireneusz Bil pełnił funkcję adiunkta w Instytucie Badań nad Gospodarką Światową Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, koncentrując się w swoich wykładach i badaniach na ekonomii energii i bezpieczeństwie międzynarodowym.

Członek International Association of Energy Economics, uczestnik licznych programów naukowych i stypendiów, m.in. Departamentu Stanu USA, Fundacji Bertelsmanna, Fundacji Zeit, Fundacji Koerbera - Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa i wielu innych. Zasiada m.in. w naukowych radach doradczych Fundacji Europejskich Studiów Progresywnych w Brukseli, proeuropejskiego think tanku in.Europa w Warszawie, Wiedeńskiego Centrum Współpracy i Pokoju w Europie, Europejskiej Rady Tolerancji i Pojednania w Brukseli. Dyrektor wykonawczy Fundacji Amicus Europae, organizacji pozarządowej założonej przez byłego Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego w celu wspierania integracji europejskiej i współpracy między UE a jej wschodnimi sąsiadami. Pełni również funkcję Prezesa Zarządu Energy Gate Europe Sp. z o.o. (dawniej AOT Energy Poland), polskiej firmy specjalizującej się w handlu surowcami energetycznymi.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Studium Bezpieczeństwa Narodowego na Uniwersytecie Warszawskim. Jego praca doktorska dotyczyła bezpieczeństwa dostaw energii w Unii Europejskiej. Unii Europejskiej.