Irena Pichola

Liderka Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju, Deloitte

Partner w Deloitte, Liderka zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej, globalna liderka agendy Climate&Sustainability dla sektora publicznego

Irena posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe. W Deloitte jest partnerem odpowiedzialnym za doradztwo w obszarze zrównoważonego rozwoju w Europie Środkowej w 19 krajach, pełni też globalną rolę lidera ds. agendy klimatycznej i zrównoważonego rozwoju dla sektora publicznego. Kieruje złożonymi projektami dotyczącymi m.in. opracowywania strategii ESG i zrównoważonego rozwoju, ujawniania danych pozafinansowych i raportowania wpływu, strategii dekarbonizacji i agendy zrównoważonego finansowania, klimatu i zarządzania ryzykami tak dla podmiotów prywatnych, jak i sektora publicznego w tym rządów, regionów i miast. Wspólnie z zespołem dostarczyła ponad 1000 projektów w Polsce i w regionie Europy Środkowej. Bierze aktywny udział w pracach międzynarodowych organizacji zajmujących się problematyką zrównoważonego rozwoju. Od 15 lat prowadzi prestiżowe studia i wykłady ze strategii CSR i zrównoważonego rozwoju na Akademii Leona Koźmińskiego. Od blisko 20 lat jest członkinią zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu(FOB). Wspólnie z zespołem była inicjatorem i współorganizatorem pierwszych w kraju rankingów w zakresie CSR czy raportowania niefinansowego, m.in. Listków CSR Polityki, Konkursu Raporty Społeczne. Od lat doradza polskiemu rządowi w zakresie tematyki zrównoważonego rozwoju, Agendy 2030 i Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals).