Henryk Kowalczyk

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Urodził się w 1956 r. w Żabiance.
Poseł na Sejm RP V, VI, VII, VIII kadencji.
Od 7 czerwca 2006 r. do 16 listopada 2007 r. był sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz pełnomocnikiem rządu ds. kształtowania ustroju rolnego.
16 listopada 2015 r. powołany na ministra bez teki w rządzie Beaty Szydło. Objął także funkcję przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów.
Od września do grudnia 2016 r. pełnił obowiązki Ministra Skarbu Państwa. Również we wrześniu 2016 r. został wiceprzewodniczącym Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. 11 grudnia 2017 r. objął stanowisko ministra bez teki w nowo utworzonym rządzie Mateusza Morawieckiego, ponownie został też przewodniczącym Komitetu Stałego Rady Ministrów. Od 2019 r. przewodniczący Komisji Finansów Publicznych.
Od 9 stycznia 2018 r. do 15 listopada 2019 r. pełnił funkcję ministra środowiska. Od 2021 r. jest w składzie Rady Doradców Politycznych premiera Morawieckiego.
26 października 2021 r. powołany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na stanowisko wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi.