Dr Hans Kluge

Dyrektor Regionalny WHO na Europę

Dr Hans Kluge jest Dyrektorem Regionalnym WHO na Europę. Jego wizja to "Wspólne działania na rzecz lepszego zdrowia", partnerska współpraca w celu osiągnięcia powszechnego objęcia opieką zdrowotną, reagowania na sytuacje kryzysowe w ochronie zdrowia i promowania zdrowszych społeczeństw. Przez dziesięć lat kierował w WHO/Europa Wydziałem Systemów Opieki Zdrowotnej i Zdrowia Publicznego, a przez 15 lat świadczył usługi medyczne i z zakresu zdrowia publicznego w Europie, Afryce i Azji.