Hando Sutter

Prezes Zarządu, Eesti Energia

Hando Sutter pełni funkcję Prezesa Zarządu Enefit od grudnia 2014 roku. Enefit to spółka, która działa na rynkach energii elektrycznej i gazu w regionie Morza Bałtyckiego oraz na międzynarodowym rynku paliw.

Wcześniej Hando Sutter był kierownikiem regionalnym giełdy energii Nord Pool Spot w Estonii, na Łotwie, Litwie i w Rosji. Ponadto, pracował wcześniej w zespołach zarządzających firm regionalnych, takich jak US Invest, Olympic Entertainment Group, Tolaram Investments, ESS Group (przemianowanej na G4S Estonia) oraz Eesti Talleks.

Pan Hando Sutter jest członkiem Rady Dyrektorów Eurelectric od marca 2015 roku. Jest również członkiem Rady Estońskiej Konfederacji Pracodawców i kieruje w niej grupą roboczą ds. edukacji. Ponadto pan Sutter jest członkiem Rady Estońskiej Fundacji Ścieżek Zdrowia.

Hando Sutter ukończył Politechnikę w Tallinie jako inżynier mechanik, a także kurs MBA w Estońskiej Szkole Biznesu.