Grzegorz Kotte

Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych Enei Wytwarzanie

Pan Grzegorz Kotte, ur. 10. 12.1969r, absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej i studiów podyplomowych na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

Swą pracę rozpoczął w 1994 roku w Biurze Studiów i Projektów Energetycznych Energoprojekt Warszawa na stanowisku asystenta projektanta. Karierę zawodową kontynuował w Elektrim- Megadex, Dalkia Polska, ILF oraz PKP PLK S.A.

Od marca 2016r zatrudniony w Grupie ENEA S.A. w Enea Wytwarzanie sp. z o.o. na stanowisku Członka Zarządu ds. Technicznych. Jako Członek Zarządu koordynuje i kieruje całokształtem działalności produkcyjnej i utrzymaniem produkcji, obejmującym wytwarzanie energii elektrycznej, cieplnej i chłodu, remontami i działaniami eksploatacyjnymi, a także postępem technicznym. Zapewnia najwyższy stopień dyspozycyjności zarządzanych urządzeń produkcyjnych i obiektów, prowadzi sprawy związane z działalnością inwestycyjną i remontową Spółki.

Obecnie kieruje zespołem ponad 1600 pracowników. Odpowiadał w 2017 roku za uruchomienie i przyjęcie do eksploatacji jednej z najnowocześniejszych i najsprawniejszych jednostek wytwórczych na świecie, bloku na parametry nadkrytyczne o mocy 1075MW opalanego węglem kamiennym.

Obecnie aktywnie uczestniczy w procesie budowy bloków gazowo-parowych na terenie Elektrowni „Kozienice”.