Georgii Dubinskiy

Wiceminister ds. Transformacji Cyfrowej Ukrainy

Pan Georgii Dubynskyi jest ekspertem w dziedzinie międzynarodowej współpracy naukowo-technicznej z ponad 20-letnim doświadczeniem. Przed objęciem stanowiska wiceministra ds. transformacji cyfrowej Ukrainy w maju 2022 r. pracował zarówno w ukraińskich, jak i międzynarodowych agencjach rządowych, instytutach badawczych, uniwersytetach, organizacjach pozarządowych, przedsiębiorstwach przemysłowych i ministerstwach. W Ministerstwie zajmuje się przede wszystkim bezpieczeństwem cybernetycznym i współpracą międzynarodową.

W latach 2008-2013 był odpowiedzialny za współpracę gospodarczą, naukowo-techniczną dwu- i wielostronną w Misji Ukrainy przy Unii Europejskiej w Brukseli.

Od kwietnia 2017 roku Georgii Dubynskyi pracuje w Ambasadzie Ukrainy w USA i jest odpowiedzialny za kwestie związane z nauką, technologią, innowacjami, cyberbezpieczeństwem, przeciwdziałaniem dezinformacji oraz ochroną zdrowia. Jest także oficjalnym przedstawicielem Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w USA oraz doradcą zastępcy sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.