Gennadiy Chyzhykov

Prezes Ukraińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

Gennadiy Chyzhykov urodził się 19 lutego 1964 r. w Doniecku. Ukończył szkołę średnią ze złotym medalem, w latach 1981-1985 studiował w Donieckim Instytucie Handlu na wydziale handlowo-ekonomicznym. Po odbyciu służby wojskowej pracował jako ekonomista w Dziale Organizacji Handlu donieckiej firmy "Mebli", a od 1987 r. - w Donieckim Instytucie Handlu, gdzie zajmował stanowiska asystenta i docenta Wydziału Ekonomiki Przedsiębiorstw. W 1992 r. obronił pracę magisterską, następnie doktorat ze specjalnością Zagraniczna działalność gospodarcza. Ma w swoim dorobku ponad 80 opublikowanych artykułów naukowych i popularnonaukowych. Odbył stypendia w Bradford School of Business, University College Cork (Irlandia), Greater Pittsburgh Chamber of Commerce (USA). Gennadiy Chyzhykov od ponad 20 lat przyczynia się do rozwoju ruchu izbowego na Ukrainie. Od czerwca 2002 r. do lutego 2014 r. był Prezesem Donieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Od lutego 2013 r. Gennadiy Chyzhykov pełni funkcję Prezesa Ukraińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. 19 maja 2015 r. został ponownie wybrany na stanowisko Prezesa Ukraińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. W tym okresie w UCCI powstały i zostały założone: sieć Centrów Wspierania Eksportu, Narodowe Forum Eksportu, bilateralne Rady Biznesu z partnerami z 30 krajów. Zawarto szereg umów o współpracy z organizacjami partnerskimi.

Gennadiy Chyzhykov włada biegle językiem angielskim i francuskim.

Magister sportu w szermierce.

Hobby - bieganie.