Gennadiy Chyzhykov

Prezes Ukraińskiej Izby Handlu i Przemysłu

Giennadij Czyżykow urodził się 19 lutego 1964 r. w Doniecku. Ukończył szkołę średnią ze złotym medalem, studiował w Donieckim Instytucie Handlu w latach 1981-1985 na wydziale handlu i ekonomii. Po odbyciu służby wojskowej pracował jako ekonomista w Wydziale Organizacji Handlu donieckiej firmy „Mebli”, a od 1987 r. – w Donieckim Instytucie Handlu, gdzie pełnił funkcję adiunkta i profesora nadzwyczajnego Wydziału Gospodarki Przedsiębiorstw. W 1992 roku obronił pracę magisterską, z czasem doktorat ze specjalnością Zagraniczna Działalność Gospodarcza. Opublikował ponad 80 artykułów naukowych i non-fiction. Odbył staże w Bradford School of Business, University College Cork (Irlandia), Greater Pittsburgh Chamber of Commerce (USA). Giennadij Czyżykow od ponad 20 lat przyczynia się do rozwoju ruchu izby na Ukrainie. Od czerwca 2002 do lutego 2014 był prezesem Donieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Od lutego 2013 r. Giennadij Czyżykow pełni funkcję Prezesa Ukraińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. 19 maja 2015 został ponownie wybrany na Prezesa Ukraińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Koordynował w tym czasie powstanie w ramach izby: siei Ośrodków Wsparcia Eksportu, Krajowego Forum Eksportu, bilateralnych Rad Biznesu z partnerami z 30 krajów. Zawarł także szereg umów o współpracy z organizacjami partnerskimi. Biegle posługuje się językiem angielskim i francuskim. Mistrz Sportu w szermierce. Hobby – bieganie.