Generał broni Wiesław Kukuła

Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej

GENERAŁ BRONI WIESŁAW KUKUŁA

DATA URODZENIA: 16.03.1972

MIEJSCE URODZENIA: Częstochowa, Polska

WYKSZTAŁCENIE, SZKOLENIA, KURSY:

2017 Podyplomowe Studia Polityki Obronnej, Akademia Sztuki Wojennej

2003 Elektronika i telekomunikacja, studia magisterskie, Wojskowa Akademia Techniczna

1992-1996 Eksploatacja systemów łączności, studia inż./lic., Wyższa Szkoła Oficrska Wojsk Łączności w Zegrzu

PRZEBIEG SŁUŻBY WOJSKOWEJ:

1996-1997 1. Pułk Specjalny - dowódca plutonu,

1997-2000 1. Pułk Specjalny - dowódca kompanii

2000-2002 1. Pułk Specjalny - szef łączności, sztab

2002-2005 1. Pułk Specjalny - szef sekcji wsparcia dowodzenia i łączności (S-6)

2003-2004 Polski Kontygent Wojskowy w Republice Iraku - oficer planowania, wydział planowania/oddział łączności i dowodzenia (G-6)

2004-2005 1. Pułk Specjalny - szef sekcji, sekcja wsparcia dowodzenia i łączności (S-6)

2005-2006 1. Pułk Specjalny - szef sztabu pułku

2006-2007 Dowództwo Wojsk Specjalnych - szef wydziału, wydział dowodzenia i łączności

2007-2008 Dowództwo Wojsk Specjalnych - szef wydziału, oddział planowania operacyjnego (J-5)

2008-2010 Dowództwo Wojsk Specjalnych - zastępca szefa sztabu

2010-2012 Dowództwo Wojsk Specjalnych - szef pionu/zastępca szefa sztabu/pion operacyjny

2012-2016 Jednostka Wojskowa Komandosów w Lublińcu - Dowódca

2015 - Polski Kontygent Wojskowy w Islamskiej Republice Afganistanu

2016 - Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej - Dowódca

AWANSE:

1996 podporucznik

1999 porucznik

2003 kapitan

2004 major

2006 podpułkownik

2008 pułkownik

2016 generał brygady

2018 generał dywizji

2021 generał broni

ODZNACZENIA:

Gwiazda Iraku, Brązowy Medal Siły Zbrojne w służbie Ojczyzny, Złoty Medal za Zasługi dla Obronności Kraju, Order Odrodzenia Polski

HOBBY: niekonwencjonalna historia wojenna, zarządzanie projektami, fotografia

RODZINA: żona Agnieszka, synowie: Michał, Mikołaj