Elisabeta Ghidiu

Dyrektor Departamentu Strategii Korporacyjnej i Zarządzania w Transgaz

Jako Dyrektor Departamentu Strategii Korporacyjnej i Zarządzania w Transgazie, Elisabeta Ghidiu jest kluczową osobą dla niektórych z najważniejszych działań firmy, takich jak strategia budżetowa i rozwojowa, działalność firmy na rynku kapitałowym, relacje z inwestorami i agencjami ratingowymi, ład korporacyjny i odpowiedzialność społeczna.

Pełniąc tę kluczową funkcję od ponad 13 lat, koordynuje również komunikację i public relations, system wewnętrznej kontroli zarządczej oraz relacje z mediami, co sprawia, że jest osobą, do której można się zwrócić w celu uzyskania informacji o Transgazie, a także cenioną osobą komunikującą się w imieniu firmy. Przed objęciem tego stanowiska Elisabeta Ghidiu pełniła funkcję doradczą dla Dyrektora Generalnego Transgazu.

Ma bogate doświadczenie ekonomiczne, ponieważ pracowała w różnych branżach, takich jak motoryzacyjna, tekstylna czy produkcja metali nieżelaznych, co daje jej wyjątkowe spojrzenie na krajobraz gospodarczy i wszechstronny obraz środowiska biznesowego.

Elisabeta Ghidiu jest doktorem ekonomii ze specjalizacją w zarządzaniu oraz posiada tytuł magistra w dziedzinie polityki publicznej i integracji europejskiej. Posiada ogromną wiedzę i umiejętności w zakresie rynku giełdowego, a także rozległe doświadczenie w tej dziedzinie.