Dorota Janiszewska-Jakubiak

Historyczka sztuki

Historyczka sztuki, absolwentka Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) i Akademii Dziedzictwa w Krakowie. Od 1994 r. pracowała w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, początkowo w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Granicą w zespole ds. strat wojennych, a następnie w departamencie odpowiadającym za sprawy restytucji dóbr kultury oraz ochrony polskiej spuścizny kulturowej pozostającej poza krajem. Od 2007 r. naczelnik wydziału ds. polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą. W latach 2011-2017 pełniła funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych MKiDN. Od 19 grudnia 2017 r. dyrektorka państwowej instytucji kultury - Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika” (www.polonika.pl), utworzonego 18 grudnia 2017 r. decyzją ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Jest autorką oraz redaktorką publikacji naukowych i popularnonaukowych, organizatorką konferencji, a także konsultantką wystaw i filmów poświęconych pozostającemu poza krajem dziedzictwu kultury polskiej. Jest m.in. członkinią Kapituły Nagrody „Przeglądu Wschodniego”, Rady Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce oraz Rady Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie.