Dániel Bartha

Centrum Euro - Atlantyckiej Integracji i Demokracji Węgry

Daniel Bartha jest ekspertem w dziedzinie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Jest dyrektorem ds. stosunków międzynarodowych w Instytucie Equilibrium z siedzibą w Budapeszcie oraz prezesem i byłym dyrektorem Centrum Integracji Euroatlantyckiej i Demokracji (CEID). Wcześniej pełnił funkcję dyrektora Central European Policy Institute (obecnie GLOBSEC Policy Institute) w Bratysławie. Wcześniej był zatrudniony w Międzynarodowym Centrum Transformacji Demokratycznej (ICDT), gdzie najpierw pracował jako kierownik projektu, następnie został mianowany dyrektorem ds. rozwoju, a w końcu pełnił funkcję wiceprezesa ds. strategicznych w Fundacji Publicznej Centrum Demokracji, która jest organem nadzorującym ICDT. Jego badania koncentrują się na integracji regionalnej, unijnej i NATO w Europie Środkowej.