Dan Cimpean

Dan Cimpean, dyrektor, rumuńska Krajowa Dyrekcja Cyberbezpieczeństwa

Dan zgromadził ponad 20 lat doświadczenia w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego, strategii, polityki, zarządzania ryzykiem, audytu i zgodności z przepisami w Brukseli, Bukareszcie i na całym świecie. Kierował profesjonalnymi zespołami wspierającymi instytucje europejskie, krajowe organy ds. cyberbezpieczeństwa oraz duże przedsiębiorstwa w określaniu strategii bezpieczeństwa cybernetycznego i wdrażaniu polityk, zarządzania oraz środków operacyjnych i technicznych.

W listopadzie 2021 r. decyzją premiera Rumunii, po uzyskaniu zgody Najwyższej Rady Obrony Narodowej, został mianowany dyrektorem nowo utworzonej Narodowej Dyrekcji Bezpieczeństwa Cybernetycznego.

Dan jest również członkiem zarządu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Cybernetycznego (ENISA), członkiem rady zarządzającej Europejskiego Centrum Kompetencji Przemysłowych, Technologicznych i Badawczych w zakresie Bezpieczeństwa Cybernetycznego (ECCC) oraz przewodniczącym rady zarządzającej programu EU CEF Telecom Cybersecurity, a także pełni szereg innych funkcji zarządczych na poziomie rumuńskich i europejskich grup roboczych.