Artur Zawartko

Wiceprezes Zarządu GAZ-SYSTEM

Artur Zawarto jest związany ze spółką GAZ-SYSTEM od grudnia 2015 r. Nadzoruje obszar eksploatacji i sterowania krajowym systemem przesyłowym oraz funkcjonowanie Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. Aktywnie wspiera realizację strategicznych inwestycji, polegających na rozbudowie infrastruktury gazowej, w celu dywersyfikacji kierunków i źródeł dostaw gazu do Polski. Wcześniej pełnił funkcję Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” oraz Wiceprezesa Zarządu spółki Nafta Polska. Był członkiem rad nadzorczych spółek sektora energetycznego i chemicznego. Uczestniczył również w pracach Międzyrządowych Grup Roboczych negocjujących międzynarodowe umowy o współpracy w sektorze energetycznym. Był także wieloletnim mianowanym pracownikiem Najwyższej Izby Kontroli. Posiada doświadczenie menadżerskie w procesach reorganizacji przedsiębiorstw wg zasad prawa handlowego.

Jest absolwentem Wydziału Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej. Ukończył kursy menedżerskie na Akademii im. Leona Koźmińskiego i ICAN Institute. Posiada także dyplom Executive MBA Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.