Artur Osiecki

Dziennik "Rzeczpospolita"

Dziennikarz działu ekonomicznego „Rzeczpospolitej” (od 2010 r.), redaktor prowadzący www.firma.rp.pl. Specjalizuje się w tematyce funduszy UE, eksportu, MŚP i samorządów. Moderator konferencji, debat i warsztatów o tematyce ekonomicznej.
Wcześniej (2001-2010) pracował w Wydawnictwie Samorządowym Municipium jako dziennikarz, z-ca redaktora naczelnego i redaktor naczelny w miesięczniku „Inwestycje Komunalne – Przegląd Zamówień Publicznych” oraz następnie jako kierownik działu gospodarczego w tygodniku samorządowym „Wspólnota”. Pisał też do „Dziennika Gazety Prawnej” i „Monitora Zamówień Publicznych”.
Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu marketingu terytorialnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył też First Business College w Warszawie na specjalności handel zagraniczny.