dr Artur Bartoszewicz

Ekspert

Doktor nauk ekonomicznych, ekspert polityki publicznej, adiunkt w Katedrze Polityki Publicznej SGH. Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Nowej Europy. Ekspert w zakresie polityki rozwoju, polityki UE, funduszy UE, finansów publicznych, pomocy publicznej, zarządzania i planowania strategicznego. Autor książek i publikacji naukowych oraz licznych ekspertyz.