Anna Yurchenko

Wiceminister infrastruktury Ukrainy ds. integracji europejskiej

Wiceminister infrastruktury Ukrainy ds. integracji europejskiej

W 2012 r. ukończyła Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie, uzyskała pełne wyższe wykształcenie w zakresie ekonomii międzynarodowej oraz tytuł magistra.

W 2014 roku ukończyła Instytut Kształcenia Podyplomowego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie i uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie prawa.

W 2010 roku rozpoczęła pracę w Państwowej Służbie Drogowej Ukrainy (Ukravtodor) jako główny specjalista Wydziału Zagranicznej Działalności Gospodarczej.

W 2015 r. kierowała Wydziałem Zarządzania Projektami i Programami Departamentu Rozwoju Strategicznego i Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury Ukrainy.

W ciągu roku wróciła do Państwowej Agencji Dróg Ukrainy (Ukravtodor) na stanowisko naczelnika Wydziału Polityki Inwestycyjnej i Stosunków Międzynarodowych, a od 2019 r. kierowała Wydziałem Współpracy Międzynarodowej i Polityki Inwestycyjnej.

W czerwcu 2021 roku została powołana na stanowisko wiceministra infrastruktury ds. integracji europejskiej.