Anna Paluch

Poseł na Sejm RP

Poseł na Sejm RP Klubu Prawo i Sprawiedliwość V, VI, VII, VIII i IX kadencji. Wiceprzewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, członek Komisji Infrastruktury. W Sejmie zajmuje się zagadnieniami prawa wodnego, geologicznego, ochroną przyrody i ochroną środowiska, gospodarką przestrzenną i rozwojem regionalnym.

Absolwentka Wydziału Geodezji Górniczej AGH w Krakowie, mgr inż. geodeta, członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów AGH od 1980 r. i szef struktury wydziałowej na Wydziale Geodezji Górniczej. W l. 1990-98 radna Rady Gminy Krościenko n.D, delegat do Sejmiku Samorządowego Województwa Nowosądeckiego (1991-1994), radna Województwa Małopolskiego (2002-2005).