Anna Moskwa

Minister Klimatu i Środowiska
Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Pochodzi z Zamościa. Ukończyła socjologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz studia podyplomowe z zarządzania przedsiębiorstwami na Uniwersytecie Warszawskim. Jest również absolwentką Uczelni Łazarskiego, na której ukończyła studia MBA. Pełniła funkcję wiceprezesa oraz prezesa Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw, w której rozpoczynała pracę jako wolontariusz.

W 2010 r. kierowała polską filią organizacji Habitat for Humanity. Po 2012 r. prowadziła działalność doradczą w zakresie HR, rynku pracy i funduszy unijnych. W latach 2016-2017 zajmowała stanowisko dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Od 2017 do 2020 r. była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Następnie, w latach 2020-2021, pełniła funkcję Prezesa Zarządu Baltic Power. Od 2021 r. dyrektor biura ds. morskich farm wiatrowych w spółce Orlen.

26 października 2021 r. powołana przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na stanowisko ministra klimatu i środowiska. W marcu 2023 roku została wybrana na wiceprzewodniczącą Rady Zarządzającej Międzynarodowej Agencji Energetycznej.