dr Anna Hlebicka-Józefowicz

Senior Associate w Kancelarii DZP, ekspert Konfederacji Lewiatan

Adwokat, doktor nauk prawnych. Specjalista z zakresu legislacji, prawa konstytucyjnego i prawa Unii Europejskiej. Szef Zespołu Doradztwa Regulacyjnego i Legislacyjnego w Kancelarii DZP. Reprezentuje interesy przedsiębiorców w procesie stanowienia prawa, doradza w sprawach związanych z oceną wpływu nowych regulacji na biznes i przy formułowaniu propozycji zmian w przepisach. Członek Polskiego Towarzystwa Legislacji.