Andrzej Bittel

Sekretarz Stanu, Pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu, Ministerstwo Infrastruktury

Jest absolwentem prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także podyplomowe studia w zakresie zarządzania w administracji publicznej w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego oraz Podyplomowe Studium Europejskiego Prawa Samorządowego w Polskiej Akademii Nauk. W 2006 r. był burmistrzem dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. W latach 2007-2010 pracował w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Ponownie w samorządzie w latach 2010-2013, kiedy to pełnił funkcję zastępcy burmistrza dzielnicy Ursynów, a następnie od 2013 do 2014 był zastępcą burmistrza dzielnicy Targówek w Warszawie. W tym okresie nadzorował pracę wydziałów infrastruktury, inwestycji, zasobów lokalowych i zamówień publicznych. Był również doradcą starosty pruszkowskiego ds. procesów inwestycyjnych. Od 2015 r. naczelnik Wydziału Infrastruktury i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie.
Od września 2016 podsekretarz stanu, a następnie sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, odpowiedzialny za transport kolejowy i realizację inwestycji na kolei, nadzoruje Departament Kolejnictwa i Departament Budżetu. Od 4 czerwca 2019 r. Pełnomocnik Rządu do spraw przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.