Andrzej Adamczyk

Minister Infrastruktury, Ministerstwo Infrastruktury

15 listopada 2019 r. ponownie powołany na stanowisko Ministra Infrastruktury.
Od 2005 r. jest posłem na Sejm RP V, VI, VII, VIII i IX kadencji. Wieloletni wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury oraz członek Komisji Łączności z Polakami za Granicą. Uczestniczył w pracach podkomisji: do spraw budownictwa oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, do spraw monitorowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej oraz do spraw transportu lądowego.
Specjalizuje się w tematyce infrastruktury drogowej i kolejowej oraz budownictwa. W parlamencie zajmował się między innymi rządowym projektem ustawy o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia, zmianą ustawy "Prawo budowlane" oraz projektem ustawy dotyczącej uproszczenia procesu inwestycyjnego w budownictwie mieszkaniowym.
Jako radny powiatu krakowskiego przez dwie kadencje przewodniczył Komisji Infrastruktury.
Jest członkiem Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne.