Albin Okoń

Dyrektor Sprzedaży Bruk-Bet Fotowoltaika

Albin Okoń w branży odnawialnych źródeł energii działa od ponad 9 lat. W Bruk-Bet Fotowoltaika pełni funkcję Dyrektora Sprzedaży od początku 2017 roku. Bardzo wiele wysiłku wkłada w edukację firm partnerskich Bruk-Bet Fotowoltaika oraz wchodzących na rynek fotowoltaiki nowych firm instalatorskich. W związku z tym prowadzi liczne szkolenia i prelekcje, propagując działania proekologiczne i innowacyjne technologie umożliwiające niezależność energetyczną przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.